לערנט אייך די יסודות

succeed

In real estate

לערנט אייך די יסודות אין
Real Estate

מיר וועלן אייך צייגן און אויסלערנען די וויכטיגע יסודות פון: אנאליזירן א דיעל, און אפשאצן איר ווערד.

די קורסעס זענען ספעציעל אויסגעשטעלט צו געבן פאר'ן היימישן ציבור א גאר אינפארמאטיווע ידיעה וויאזוי צו אינוועסטירן אין ריעל-עסטעיט. עס פארמאגט אין זיך א געוואלד מיט אינפארמאציע וואס ווערט אריינגעלייגט אין א סעריע פון עטליכע קורסעס. ספעציעל אהערגעשטעלט פאר'ן היימישן עולם, גרינג צו פארשטיין און גרינג צו פראקטיצירן בעז"ה.

די קורסעס ווערן געגעבן אויף זייער א לייכטער און געשמאקער אופן צו פארשטיין, מיט קלארע אנווייזונגען און אמת'ע לעבעדיגע ביישפילן. ספעציעלע אויסגאבעס ווערן געגעבן אויף ענגליש און אויף אידיש. א ספעציעלער האטליין ווערט צוגעשטעלט איבערצו'חזר'ן און איבערצוהערן די נקודות וואס מ'האט געהערט, אדער צו הערן איין קורס וואס מ'האט פארפאסט. אזוי אויך ווערט צוגעשטעלט א ענגליש-אידישע איבערזעצונג-ביכל מיט העכער 450 וויכטיגע ריעל-עסטעיט אויסדרוקן.

7 וואכן; מיט די גרעסטע עקספערטן

דורכאויס די 7-וואכן-קורסעס מיט די גרעסטע עקספערטן, וועט איר אייך בעז"ה אויסלערנען די כללים וויאזוי צו אנאליזירן א דיעל און באשליסן איר ריכטיגער ווערד.

Residential & Commercial Property

General real estate terminologies one MUST know: i.e. noi, cap-rate, vacancy / occupancy rates, loi, 80/20 after 8, due diligence, cam, etc.

ריעל עסטעיט פינאנציעלן

The different classes of real estate: residential, multi family, commercial – office/retail, rehab.

די סודות וויאזוי צו 'האנדלען'

How do you select a market & an investment level suited for you? How should you evaluate the value of the deal? How will you determine the caprate?

וויאזוי קלאוזט מען?

How to deal and work with brokers, and details for structuring deals with investors

Property Management

Detailed discussions on the ins and outs of managing your properties.

Due Diligence

What is the due diligence process? What should you look for?

ארויסנעמען א לאון?

How does funding work? Discuss short term vs long term vs interest only.

אפצושאצן אלע חשבונות

Learn how Excel can help you evaluate properties with the necessary information.

לעבעדיגע ביישפילן

Real-life examples and case studies to apply towards each topic of study.

Questions Or Comments?

 Send us a message below, and we'll get back to you as soon as possible